MAATZORG

Dagbesteding

Onze dagbesteding met De Tuinkamer als middelpunt is er op gericht de hulpbehoevende ouderen te motiveren en stimuleren. Het geven van rust, structuur en regelmaat in een kleinschalige setting is erg belangrijk voor ouderen. Door gezamenlijke activiteiten te ontplooien in een natuurlijke, sfeervolle omgeving voorkomen we dat ze in een sociaal isolement raken en algehele achteruitgang plaatsvindt.

Door goede voeding, voldoende beweging en buitenlucht voelt men zich prettiger en gezonder. Ook het geheugen moet actief blijven om zo lang mogelijk optimaal te kunnen functioneren. Bij Maatzorg de Mookerheide zorgen wij dat lichaam en geest de juiste zorg op maat krijgen en u zo lang mogelijk zelfstandig blijft.

Particuliere thuiszorg

Soms kunnen ouderen en/of chronisch zieken niet (geheel) zelfstandig thuis wonen. Hulp bij het douchen, aan- en uitkleden of medicijngebruik is soms al voldoende om een zelfstandig leven thuis te behouden. De zorg wordt volledig op uw behoefte afgestemd. Wij leveren begeleiding individueel, bijvoorbeeld bij het aanleren van het gebruik van hulpmiddelen, het omgaan met lichamelijke of geestelijke beperkingen, het aanleren van de dagstructuur of het begeleiden van arts- of ziekenhuisbezoek.

Hulp bij dementie

Voor mensen met een aandoening zoals Alzheimer of vasculaire dementie of andere NAH (niet aangeboren hersenletsel). Maatzorg de Mookerheide begeleidt de cliënt en ondersteunt de mantelzorger door de zorg op de gewenste tijden over te nemen, adviezen te geven en informatie over het ziektebeeld te verstrekken. Zo blijft de relatie tussen cliënt en mantelzorger of familie optimaal en er treedt geen overbelasting op.

Ontlasten van partner en mantelzorger

Op den duur kan de zorg van een partner of andere mantelzorger te zwaar worden. Particuliere thuiszorg of dagbesteding op maat kan dan een oplossing bieden. De partner/mantelzorger krijgt zo weer wat - broodnodige - tijd voor zichzelf en zijn/haar familie. 

Wij bieden advies en ondersteuning aan mantelzorgers en geven een duidelijke structuur aan de zorg, zodat die in de thuissituatie voortgezet kan worden. Deze steun geeft vaak al veel rust en regelmaat.

Het ontlasten van de mantelzorger is zeker zo belangrijk, omdat hij/zij vaak een morele plicht voelt voor het verlenen van de zorg, Samenwerken met professionals is dan ook van groot belang om continuering van de zorg te houden en het haalbaar te maken. Wij doen dit graag samen met u. 

Mantelzorgers zijn om die reden nauw betrokken bij onze dagbesteding en kunnen daar waar behoefte is actief meedoen, zoals met het organiseren van familiedagen of uitstapjes, of het geven van lezingen, muziekvoorstellingen en hulp bij de High Tea.