WERKWIJZE

Wij hebben vele jaren werkervaring en zijn gediplomeerd voor het verlenen van zorg en begeleiding van ouderen en hulpbehoevenden. 

Onze visie

Ouderen mogen zichzelf zijn ondanks hun lichamelijke of geestelijke beperkingen. Ze mogen genieten van iedere dag en mogen kwaliteit van leven ervaren zoals zij dat wensen!

Wij kijken naar mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en de eigen regie houden. Wij werken hier graag samen met u en uw naasten aan, want ook begeleiding van mantelzorgers is bij ons erg belangrijk. Samenwerken is de sleutel tot goede zorg op maat!

Onze kwaliteit

Wij werken met een ZLP (zorgleefplan) voor iedere cliënt. In dit plan worden alle doelen van de geleverde begeleiding/zorg genoteerd en tussentijds geëvalueerd, samen met familie en/of mantelzorgers. Zo halen wij het maximale uit uw mogelijkheden en is de zorg altijd op maat afgestemd op de cliënt.

Dit ZLP zorgt ervoor dat andere zorgverleners/mantelzorgers de mogelijkheid hebben om in de thuissituatie aan dezelfde doelen en acties te werken. Zo is er voor de cliënt altijd één werkwijze en bereiken we samen sneller en beter resultaat.

Tevens hebben wij korte lijnen met eerstelijnszorg; wij werken nauw samen met huisartsen, ergo- /fysiotherapeuten en thuiszorg om zo de zorg nog beter af te stemmen op wat u nodig heeft en de kwaliteit te waarborgen.

Een van onze partners is fysiotherapiepraktijk MMFysio.

Praktisch

  • U kunt één of meerdere dagdelen per week gebruik maken van onze dagbesteding; één dagdeel betreft 3 uur. De Tuinkamer is open van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
  • Mogelijkheid tot rusten tussen de middag is aanwezig; wij beschikken over een slaapkamer met hoog-laagbed en een invalide-badkamer/-toilet.
  • De kosten zijn afhankelijk van de zorgzwaarte en -wensen en worden vooraf uitvoerig met u besproken. 
  • Wilt u gebruik maken van onze unieke dagbesteding, dan heeft u bijvoorbeeld een indicatie nodig van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze aanvraag kunt u bij uw gemeente indienen en neemt ongeveer 6 weken in beslag.
  • Ook leveren wij PGB-zorg (PersoonsGebonden Budget), of u betaalt de zorg uit eigen middelen.