Maatzorg de Mookerheide is er voor mensen zoals u

Soms neemt de zorgbehoefte tijdelijk of permanent toe. Maatzorg de Mookerheide helpt ouderen, mensen die tijdelijke zorg nodig hebben, dementerenden, chronisch zieken met zorg/begeleiding en dagbesteding op maat, waardoor ze thuis kunnen (blijven) wonen. Tegelijkertijd ontlasten we de mantelzorgers door een of meer dagdelen hun verantwoordelijkheid over te nemen.

Uniek belevingsprogramma voor ouderen

Dagbesteding in onze bosrijke en gezellige omgeving is een beleving die mensen motiveert en stimuleert. In tegenstelling tot iemand die passief thuis zit en alleen maar wordt verzorgd, zorgen we voor zelfinitiatief bij hulpbehoevenden, bevorderen we de zelfredzaamheid en gaan we het sociaal isolement tegen. De Tuinkamer is het sfeervolle middelpunt voor ontspanning en gezamenlijke activiteiten in de keuken, in de tuin en bij de dieren, waarbij alle zintuigen geprikkeld worden.